Indhold

Temadag om seksuel sundhed

Center for Forebyggelse i praksis afholdte i samarbejde med Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed en workshop om erfaringer med og udfordringer ved kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om seksuel sundhed.

Formålet med workshoppen var at give input til og dele erfaringer om kommunernes arbejde med at fremme borgernes seksuelle sundhed – og styrke den primære kommunale forebyggelsesindsats omkring seksuel sundhed.

Temadagen indeholdte:

  • Kort oplæg om anbefalingerne i forebyggelsespakken om seksuel sundhed.
  • Drøftelse af, hvordan seksuel sundhed indgår i de deltagende kommuners samlede forebyggelsesarbejde og forebyggelsespakkens bidrag hertil
  • Erfaringsudveksling om de deltagende kommuners igangværende arbejde med seksuel sundhed. Hvad gør vi allerede?
  • Identificering af de væsentligste udfordringer ved implementering af pakkens anbefalinger. Hvad har vi brug for for at komme videre?
  • Forslag og ideer til, hvordan Sex og Samfund, Fagligt Netværk og Center for Forebyggelse i praksis bedst kan understøtte det videre arbejde med implementering af pakken om seksuel sundhed– både i de deltagende kommuner og øvrige kommuner i landet

Målgruppen var sundhedskoordinatorer, ledende sundhedsplejerske, seksualvejledere m.fl. fra sundhedsområdet og andre , der er væsentligt involveret i kommunens arbejde med seksuel sundhed.

Materiale fra dagen

Annonce
Annonce

Annonce