Indhold

Temadag om Røgfri arbejdstid

Temadagen satte fokus på erfaringer med at indføre Røgfri arbejdstid og var i samarbejde mellem Sund By Netværket, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Center for Forebyggelse i praksis.

Overvejer I at indføre Røgfri arbejdstid i jeres kommune? Røgfri arbejdstid betyder, at kommunens ansatte ikke må ryge i arbejdstiden.

Flere kommuner har erfaringer med at indføre Røgfri arbejdstid for kommunens ansatte og har erfaret, at Røgfri arbejdstid fremmer et sundt arbejdsmiljø, forebygger rygestart og støtter medarbejdere, som gerne vil stoppe med at ryge.

Formålet med temadagen var at dele viden og erfaringer om, hvilke veje der er til at indføre Røgfri arbejdstid. Derudover vil temadagen give inspiration til at styrke arbejdet med Røgfri arbejdstid i kommuner, der allerede har indført Røgfri arbejdstid.

Indhold
Temadagen vekslede mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelser om:

  • Hvordan indføres Røgfri arbejdstid?  Hvilke forskellige veje kan føre til, at beslutningen bliver taget?
  • Skal Røgfri arbejdstid gælde for alle arbejdspladser eller udvalgte arbejdspladser?
  • Hvad er kommunernes erfaringer med den gode proces?
  • Hvilke argumenter er der for og imod at indføre Røgfri arbejdstid for kommunes ansatte?
  • Hvordan inddrages ledelse og medarbejdere?
  • Hvilke muligheder og udfordringer oplever kommunerne med at implementere Røgfri arbejdstid?
  • Hvordan følges op? Håndhævelse og hjælp til rygere, der ønsker at blive røgfri?

Annonce
Annonce

Annonce