Indhold

Tilbud til skolebørn med overvægt

Temadagen satte fokus på kommunale tilbud til skolebørn med overvægt: Hvilke tilbud findes i kommunerne, hvad er erfaringerne, og hvordan hjælpes børnene og deres familier bedst?

Der er i alle kommuner et stort fokus på at forebygge overvægt ved at skabe sunde rammer for børn og unge. Alligevel er tæt på hvert 5. barn i 9. klasse overvægtig, og i mange kommuner er der tilbud om hjælp til børn med overvægt og deres familier. Tilbuddene er enten forankret alene i kommunen eller foregår i samarbejde med regioner eller civilsamfund. Der findes kun begrænset forskningsbaseret viden om, hvilke indsatser der er effektive, særligt på lang sigt.

Formålet med temadagen var at dele viden og erfaringer om forskellige modeller for kommunale tilbud til skolebørn med overvægt.

Indhold

Temadagen tog afsæt i et symposium som Center for Forebyggelses i praksis holdte før sommerferien, hvor nøglepersoner fra kommuner, forskningsinstitutioner, foreningslivet og andre centrale aktører drøftede forskellige modeller for kommunale tilbud til overvægtige børn, læs mere om symposiet her.

Temadagen vekslede mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og gruppedrøftelser med fokus på de deltagende kommuners erfaringer med forskellige modeller for tilbud til overvægtige skolebørn. 

Udover erfaringsudvekslinger og drøftelser var der  på dagen to faglige oplæg:

  • Vallensbæk Kommune tog afsæt i konkrete erfaringer fra et tilbud til overvægtige unge
  • Lone Grøn, antropolog og seniorforsker fra KORA, der har forsket i de dynamikker, der er på spil i overvægtige familier,  præsenterede en systemisk og erfaringsnær tilgang til, hvordan overvægt forstås og opleves

Materiale fra dagen

Annonce
Annonce

Annonce