Indhold

Tilbud til overvægtige børn - Symposium

Forebyggelse af overvægt hos børn er prioriteret i mange kommuner, og der findes en række anbefalinger til vidensbaserede indsatser i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, og specielt er pakkerne om fysisk aktivitet, mental sundhed, mad og måltider centrale. Men nogle børn og deres familier har brug for ekstra hjælp og her tilbyder kommunerne mange forskellige indsatser.

Derfor samlede Center for Forebyggelse, i juni måned, en række kommuner, forskere og andre centrale aktører til et symposium. Formålet med dagen var at afdække, hvor der var behov for mere viden i forhold til tilbud overvægtige børn, og få inspiration til, hvordan indsatsen kan styrkes fremover:

Symposiet tog afsæt i 4 temaer:

  • Forebyggelse og indsats i den tidlige barndom.
  • Forebyggende tilbud til overvægtige børn 6-15 årige.
  • Samarbejde mellem kommuner og regioner om behandling af børn med svær overvægt.
  • Samarbejde med foreninger og øvrige civilsamfund om overgangen fra kommunalt tilbud til en hverdag med sundere vaner.

En af konklusionerne på dagen var, at der er et stort behov for forskning i, hvordan kommunerne bedst kan forebygge overvægt og skabe effektive tilbud til børn med overvægt. Dagen viste, at der allerede er rigtig meget i gang i kommunerne, og at praksis og forskning på mange områder kan profitere af at samarbejde mere med hinanden. Udover de mange gode konkrete input, blev der på dagen også skabt kontakter på tværs af de mange aktører.

Udover oplæg fra dagen, der er tilgængelig nedenfor er drøftelser og pointer fra symposiet samlet i et notat, der findes øverst til højre på siden.

Materiale fra dagen

Annonce
Annonce

Annonce