Indhold

Temadage om mental sundhed

Center for forebyggelse i praksis inviterede til temadag om forebyggelsespakken om mental sundhed.

Hvilke erfaringer og udfordringer har du med forebyggelsespakken om mental sundhed? Hvordan kan en implementeringsplan for mental sundhed se ud? Hvad er din rolle og hvad er dit spillerum i implementeringsprocessen?

På temadagen fik deltagerne inspiration til implementering af anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed og hvordan man kan etablere et tværgående samarbejde omkring mental sundhed i kommunen.

Deltagerne fik indblik i, hvordan en implementeringsplan kan se ud og arbejdede med en konkret plan ud fra en selvvalgt anbefaling. Der blev desuden givet inspiration til, hvordan en strategi for forebyggelsespakkens anbefalinger udarbejdes samt input til konkrete handleplaner.

Formålet med temadagen var at styrke deltagerne i planlægning og implementering af forebyggelsespakken om mental sundhed samt drøfte erfaringer med og udfordringer i kommunernes implementering. 

Temadagen indeholdt:

  • Kort oplæg om anbefalingerne i forebyggelsespakken om mental sundhed med fokus på begrebet mental sundhed, herunder risikofaktorer for udvikling af mistrivsel og beskyttende faktorer for fremme af mental sundhed v/ Mille Pedersen, akademisk medarbejder, Sundhedsstyrelsen.
  • Erfaringsudveksling om de deltagende kommuners igangværende arbejde med mental sundhed. Hvad gør vi allerede samt drøftelse af de væsentligste udfordringer ved implementering af pakkens anbefalinger.
  • Input til, hvordan kan en strategi for mental sundhed se ud?
  • Opmærksomhed på hvad er din rolle og hvad er dit spillerum i implementeringsprocessen?
  • Oplæg om faktorer på individuelt, socialt og strukturelt niveau, som betyder noget for mental sundhed samt nye tendenser på området for mental sundhed v/ Anna Paldam Folker, Senior Markedschef COWI.
  • Introduktion til implementeringsværktøj og konkret arbejde med implementering af én udvalgt anbefaling. Oplæg og gruppearbejde.
  • De næste skridt i egen kommune.

Materiale fra dagen

Annonce
Annonce

Annonce