Indhold

Temadag om anbefalinger for kommunernes forebyggelsestilbud for borgere med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet ”Anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom” og i den forbindelse afholdte Center for Forebyggelse i praksis i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Steno Diabetes Center temadage 3 steder i landet.

Temadagen vekslede imellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og gruppedrøftelser med fokus på, hvordan indsatsen for borgere med kronisk sygdom kan tilrettelægges med udgangspunkt i de nye anbefalinger og ud fra de kommunale forudsætninger.

Temadagen indeholdte:

  • Formål og baggrund for de nye anbefalinger. Oplæg med fokus på ”det nye” i forebyggelsestilbuddene til borgere med kronisk sygdom v/ Sundhedsstyrelsen
  • Sundhedspædagogisk praksis og kompetencer. Oplæg om og efterfølgende drøftelse af, hvordan ’den afklarende samtale´ kan tilrettelægges og gennemføres med udgangspunkt i sundhedspædagogisk teori v/ Steno Diabetes Center
  • På vej mod implementering. Oplæg og workshop om implementering af anbefalingerne i egen organisation v/ Center for Forebyggelse i praksis

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

Materiale fra dagen

Annonce
Annonce

Annonce