Indhold

Temadage om kompetenceudvikling

Mange kommuner efterlyser den ’gode metode’ til kompetenceudvikling af frontpersonale og i den forbindelse arrangerede Center for Forebyggelse i praksis 3 temadage.

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker anbefaler, at kommunens frontpersonale arbejder sundhedsfremmende i deres kontakter med borgerne – og hver af pakkerne beskriver, hvilke kompetencer medarbejderne skal have. Men kommunens frontpersonale består af mange forskellige typer af medarbejder, der møder borgene i vidt forskellige situationer. Fx sundhedsplejens møde med de nye forældre, læreren med eleven og sagsbehandlerne med den jobsøgende.  Den store variation i typer af medarbejder, der er forankret i forskellige forvaltninger, gør det til en vanskelig opgave at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer til at handle i overensstemmelse med anbefalingerne i pakkerne.

Formålet med temadagen var at give viden og inspiration til arbejdet med kompetenceudvikling, og deltagerne fik mulighed for at komme godt i gang med at planlægge deres kommunes kompetenceudviklingsprogram. Igennem oplæg, erfaringsudvekling og drøftelser kom vi ind på:

  • Hvordan påvirker den nye velfærdsdagsorden de kommunale medarbejderes arbejdsopgaver?
  • Hvilke krav til kompetencer har forebyggelsespakkerne til de forskellige typer af frontmedarbejdere i kommunen?
  • Hvad skal der til for at viden fra et kompetenceforløb også fører til varig forandring af praksis i dagligdagen?
  • Vidensdeling mellem kommuner om forskellige måder at arbejde med kompetenceudvikling på
  • Hvordan kan I gribe opgaven an i egen kommune?

Temadagen var tilrettelagt i samarbejde med Just Bendix Justesen, der er forsker ved Syddansk Universitet og konsulent i Type2dialog. Han bidrog til dagens proces og holdt oplæg om, hvilken evidens der er for at skabe effektfulde kompetenceforløb.

Opfølgningsdag

Et par måneder efter temadagen vil vi tilbyde en opfølgende rådgivning med fokus på arbejdet med kompetenceudvikling af frontpersonalet.

Materiale fra dagen

Annonce
Annonce

Annonce