Indhold

Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer

Center for Forebyggelse i praksis inviterede kommunale sundhedskoordinatorer til kursusforløb om implementering.

Formålet med implementeringskurset var at give deltagerne ny viden og konkrete værktøjer til at agere i de forskellige spillerum, som sundhedskoordinatorer bevæger sig i i forbindelse med at implementere sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Hvilke udfordringer og dilemmaer gør sig gældende, og hvordan kan du som sundhedskoordinator styrke din rolle i implementeringen.

Kursusforløbet var tilrettelagt, så der var oplæg ved eksterne konsulenter og forskere, cases og erfaringer fra kommuner samt dialog og vidensdeling.

Kursusforløbet blev afholdt som 1 ½ dags internat og med en opfølgningsdag.

Målgruppen: Målgruppen var sundhedskoordinatorer på planlæggerniveau med en overordnet rolle i forhold til implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Kursets indhold var:

  • Implementeringsstrategier og prioritering af forebyggelsespakkernes anbefalinger, ved Tine Curtis, Center for Forebyggelse i Praksis. Der er mange typer af anbefalede indsatser i forebyggelsespakkerne; nogle kan klares inden for eget område og andre er komplekse, tværgående, forudsætter nye ressourcer mv. Hvordan udvikles implementeringsstrategier, og hvordan kan arbejdet med anbefalingerne prioriteres?
  • Planlægning, procesledelse og involvering på den gode måde, ved Sune Knudsen og Henrik Bachmann, IMPLEMENT Consulting Group. Som sundhedskoordinator skal du både kunne håndtere det samlede arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger, selv stå for planlægning og implementering af indsatser og kunne samarbejde og skabe rammer for implementering på tværs. Hvordan kan du i denne kompleksitet arbejde opad, nedad, udad og på tværs i organisationen?
  • Kommunens styringssystemer som et redskab i implementeringen, ved Lone Jørgensen og Morten Vestergaard, KLK – KLs konsulentvirksomhed. Kommunerne benytter mange forskellige styringsredskaber som med fordel kan bruges til at opnå sundhedspolitiske målsætninger. Hvordan kan mål- og rammestyring, kontraktstyring, aftalestyring, virksomhedsplaner mv. bruges som redskab for implementering og opfølgning på sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser?
  • Netværk og partnerskaber i det samarbejdende velfærdssamfund, ved Holger Højlund, CBS. Selvom de formelle rammer for en tværgående indsats typisk er fastlagt i politik og handleplaner, er relationelle kompetencer og netværksdannelse vigtig i implementeringsarbejdet. Sundhedskoordinatorens rolle er meget lig en toastmasters. Samarbejde og fælles relationer på tværs er derfor vigtigt at kunne mestre, men hvor starter du - og hvordan får du økonomi, politik, forskellige fagområder, civilsamfundet og frivillighed til at spille sammen med sundhed og forebyggelse?

Annonce
Annonce

Annonce