Indhold

Konference om unge, hash og uddannelse

Den 26. august holdte Center for Forebyggelse i praksis konference om unge, hash og uddannelse.

Langt de fleste unge trives godt og gennemfører en ungdomsuddannelse

Der er dog en gruppe unge, der har det svært, de trives dårligt og har vanskeligere ved at gennemføre et uddannelsesforløb. Kommuner og uddannelsesinstitutioner har en fælles interesse i at hjælpe unge inden problemerne eskalerer. Et stort forbrug af hash kan forstærke en i forvejen ustabil livssituation, nedsætte indlæringsevnen og være en medvirkende faktor til, at de unge har vanskeligt ved at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Kommuner og uddannelsesinstitutioners samarbejde om unge og hash

Konferencen satte spot på, hvordan kommuner og uddannelsesinstitutioner kan samarbejde om unge og hash. Fokus var både at forebygge at unge begynder at ryge hash og at opspore og hjælpe unge, hvor forbruget har konsekvenser for trivsel og evne til at gennemføre et uddannelsesforløb.

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om stoffer

Konferencen tog udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om stoffer. Dagen bød på en kombination af oplæg i plenum og workshops, hvor deltagerne drøftede potentialer for samarbejde og handlemuligheder med udgangspunkt i værktøjer og metoder udviklet i SATS puljeprojektet ”Unge, alkohol og stoffer”

På konferencen var der oplæg om:

  • Unge og hash – sociale og sundhedsmæssige konsekvenser
  • Forebyggelse på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser
  • Det perfekte ungeliv - hvad er på spil i unges verden
  • På rette vej efter et skævt liv

Workshops omhandlede:

  • Strategisk samarbejde for et godt ungeliv for alle
  • Rusmiddel-politikker og handleplaner på tværs – ned i maskinrummet
  • Hjælp i tide – kompetenceudvikling af lærerne for at spotte elever, der mistrives, samt tilbud om udgående ungerådgivning
  • Dialog med unge i øjenhøjde uden løftede pegefingre

Annonce
Annonce

Annonce