Indhold

Temadag om fysisk aktivitet og motorik - hvordan kan indsatsen styrkes for børn 0-6 år?

Temadagen satte fokus på, hvordan kommunen skaber kvalitet og systematik i indsatsen for at fremme fysisk aktivitet og motorisk udvikling hos børn 0-6 år

Børn skal have mulighed for at bevæge sig så meget som muligt i dagligdagen, og tiden foran skærmen skal begrænses - det er budskaber i Sundhedsstyrelsens nyeste anbefalinger til børn 0-6 år. Tilpas udfordrende, varierende og motiverende muligheder for fysisk udfoldelse er en forudsætning for, at børnene lærer deres krop at kende og for deres deltagelse i fysisk aktivitet senere i livet.

Formål

Formålet med temadagen var at dele viden og erfaringer om, hvordan kommunen på tværs af fagligheder fremmer  0-6 åriges børns fysiske aktivitet og motoriske udvikling.

Indhold
Temadagen vekslede mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelser om:

  • Hvilken betydning har det for 0-6 årige børns sundhed, udvikling og læring, at de har en alderssvarende motorik?
  • Hvordan kan fysisk aktivitet og motorisk udvikling fremmes blandt børn 0-6 år igennem en tværfaglig indsats i kommunen og i samarbejdet med forældrene?
  • Hvad skal der til for at skabe kvalitet og systematik i indsatsen, der giver mening fra både en sundhedsfaglig og pædagogisk faglighed?

Annonce
Annonce

Annonce