Indhold

Facilitering af sundhed på tværs – Minikursus

I november 2017 afholdt Center for Forebyggelse i praksis et 2-dages kursus i facilitering af sundhed på tværs

Facilitering handler om at lede møder, workshops og andre processer, hvor en gruppe mennesker skal nå et fælles mål. Som facilitator hjælper man gruppen til at skabe resultater og ejerskab igennem involvering og ved at være skarp på formål, design af processen og en god planlægning.  

Formålet med kurset var, at deltagerne blev styrket som facilitatorer ved at få kendskab til redskaber og metoder til at designe og gennemføre processer. Referencerammen for kurset var sundhed på tværs og hvordan der skabes mening, ejerskab og engagement for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

Dag 1 med fokus på rollen som facilitator og redskaber

På kursets første dag faciliterede IMPLEMENT programmet. Her blev deltagerne præsenteret for forskellige redskaber, der kan anvendes til at planlægge faciliteringsprocesser til forskellige typer af møder. Der var også en drøftelse af hvilke forskellige roller og muligheder, du har som facilitator i forskellige sammenhænge til at skabe mening og ejerskab for sundhedsopgaven hos andre.

Dag 2 anvendelse af redskaber til at designe forskellige typer af møder

På kursets anden dag faciliterede Center for Forebyggelses i praksis programmet. Her fik deltagerne mulighed for at anvende og afprøve redskaberne til facilitering til at planlægge på en case fra egen kommune. Deltagenes cases var over  forskellige mødetyper, som er relevante for opgaven sundhed på tværs, som fx:

  • Møder internt i kommunen med en arbejdsgruppe på tværs af forvaltninger, fx i forbindelse med udvikling og opfølgning på sundhedspolitikken.
  • Møder med eksterne samarbejdspartnere om konkrete indsatser fx med regionen eller patient- eller idrætsforeninger.
  • Møder i en styregruppe for større projekter eller indsatser.
  • Workshops eller strategiseminarer, hvor der udvikles et produkt.

Materialer fra kurset

Annonce
Annonce

Annonce