Indhold

Minikursus i dokumentation og evaluering

Kurset handlede om at give deltagerne viden om dokumentation og evaluering af sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser i kommunen.

Center for Forebyggelse i praksis udbød i samarbejde med Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, tre kurser i dokumentation og evaluering af sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser i løbet af maj 2016.

Formålet med kurset var at give deltagerne viden til at kunne planlægge og gennemføre dokumentation og evaluering af sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser i kommunen.

Kurset kom blandt andet ind på følgende: Hvornår er der behov for evaluering? Hvordan kan man benytte programteorien i evalueringssammenhæng? Hvad er de relevante og målbare indikatorer og evalueringsspørgsmål? Hvilken metode skal anvendes til at indsamle data for at besvare spørgsmålet? Hvilke data er tilgængelige? Hvornår kan kommunen selv stå for opgaven, og hvornår kan der samarbejdes med andre?

Derudover var der på hver af de tre kurset et kommunalt eksempel fra Hedensted, Roskilde og Lolland Kommuner, der fortalte om deres erfaringer med dokumentation og evaluering i en kommunal hverdag.

Temadage om dokumentation og evaluering

I løbet af efteråret 2016 planlægger Center for Forebyggelse i praksis at afholde temadage om emnet. Disse vil i højere grad tage udgangspunkt i erfaringsudveksling mellem kommunerne. Datoerne for temadagene vil blive meldt ud inden sommerferien.

Annonce
Annonce

Annonce