Indhold

Temadag om fremme af trivsel og sundhed i almene boligområder

At fremme trivsel og mindske ulighed i sundhed kræver samarbejde på tværs - på temadagen fik deltagerne inspiration til hvordan det kan gøres.

Center for Forebyggelse i praksis inviterede i samarbejde med Boligsocialnet til en temadag med fokus på fremme af trivsel og sundhed i almene boligområder. Temadagen tog bl.a. udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og almene boligområders helhedsplaner samt erfaringer fra det hidtidige arbejde, herunder fra satspuljeprojektet ’Forebyggelse i nærmiljøet’.

Formålet med temadagen var at give inspiration til samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer – hvor var faldgruber og potentialer. På temadagen blev der lagt op til drøftelse af udfordringer og erfaringer i forhold til samarbejde på tværs af sektorer og forvaltningsområder. Et særligt fokus var på social ulighed i sundhed og borgerinddragelse, og hvordan man bedst tilrettelægger indsatser i forhold til mindre ressourcestærke borgere.

Dagen indholdt:

  • Nye tendenser i de almene boligorganisationers arbejde – fokus på borgernes trivsel og sundhed v/ oplægsholder fra BL.
  • Erfaringer fra satspuljeprojektet Forebyggelse i nærmiljøet v/ Sundhedsstyrelsen
  • Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker med relevans for almene boligområder
  • De gode kommunale eksempler – erfaringer med organisering og borgerinddragelse fra puljeprojekter
  • Fælles drøftelse af udvikling af samarbejde mellem kommunale forvaltninger som fx  sundheds- og socialområdet og almene boligområder

Annonce
Annonce

Annonce