Indhold

Alkohol og ældre – hvordan kan forebyggelsen styrkes

Temadagen satte fokus på alkoholoverforbrug hos ældre. Hvilke konsekvenser har det for borgeren og plejepersonalet, og hvordan kan kommunen styrke den forebyggende indsats?

Stadig flere kommuner har efterspurgt viden og erfaringer med alkoholforebyggelse målrettet ældre, da en stor andel af de ældre, der modtager kommunale ydelser har et alkoholoverforbrug.

På temadagen fik deltagerne faglig viden om ældre og alkohol, og hvordan forebyggelsen kan styrkes. Der var fælles erfaringsudveksling og drøftelser om alkoholforebyggelse målrettet ældre borgere. Temadagen tog afsæt i Sundhedsstyrelsens publikation fra 2015 ”Forebyggelse på ældreområdet – håndbog til kommunerne”.

De to faglige oplæg var:

  • Hvornår og hvorfor udgør alkohol et særligt problem blandt ældre? V. Randi Bilberg, Adjunkt, Syddansk Universitet.
  • Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug v/ Anita Hjort Rasmussen, alkoholforebyggende medarbejder i Silkeborg Kommune

Målgruppen for temadagene var:

Ledere og konsulenter inden sundheds-, ældre- og rusmiddelområdet.

Annonce
Annonce

Annonce