Indhold

Alkohol i nattelivet – styrk samarbejdet på tværs

Et festligt natteliv, hvor det samtidigt er trygt at færdes, sikres i et samarbejde på tværs af aktører. Temadagen satte fokus på, hvad kommunen kan gøre for at sikre ansvarlig udskænkning og en sundere alkoholkultur blandt unge.

Alkohol er en del af den danske festkultur og spiller en betydelig rolle for mange i nattelivet. Ansvarlig udskænkning er en metode til at skabe rammer for alkoholudskænkning, ikke mindst i nattelivet, hvor de unge er de hyppigste gæster. Formålet med ansvarlig udskænkning er at forebygge et overdrevent forbrug af alkohol og alkoholrelaterede følger som vold, trusler, seksuelle overgreb og ulykker. 

Temadagen tog afsæt i metoden ‘Ansvarlig udskænkning’, der bygger på erfaringer fra Sverige og Danmark. Metoden blev udviklet i 2009 af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med 9 kommuner. Metoden består af to opgaver:

  • Den første opgave handler om i kommunes bevillingsnævn at arbejde med et alkoholforebyggende sigte i varetagelsen af bevillinger og lejlighedstilladelser
  • Den anden opgave er at skabe samarbejde og dialog mellem de involverede aktører, sådan at både ønsker om et godt erhvervsmiljø og forventninger til et trygt natteliv i lokalområdet tilgodeses

Temadagen satte også spot på alkoholkulturen blandt unge, og hvordan Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens kampagne ’Fuld af liv’ arbejder med at skabe en sundere alkoholkultur blandt unge i Danmark.

Indhold

På temadagen satte vi fokus på kommunens rolle i det tværgående samarbejde for at skabe et trygt natteliv. Vi drøftede kommunernes erfaringer med at have et alkoholforebyggende sigte i bevillingsopgaven, og hvordan samarbejdet kan styrkes mellem restauratører, politi, ungdomsuddannelser, detailhandel og kommunen. Udover erfaringsudvekslingerne og drøftelserne var der på dagen to faglige oplæg:

  • Problemer i nattelivet i Danmark og mulige løsninger v/ Sébastien Tutenges, lektor ved Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
  • Determinanter for unges alkoholvaner og erfaringer fra kampagnen ’Fuld af liv’ v/ Peter Dalum, projektchef, Kræftens Bekæmpelse

Annonce
Annonce

Annonce