Indhold

Temadag om arbejdspladsen som arena for fysisk aktivitet

Temadagen satte fokus på, hvordan indsatser på kommunale arbejdspladser kan fremme medarbejdernes fysiske aktivitet og potentialet i at samarbejde på tværs af sundhed, arbejdsmiljø og HR om opgaven.

Der er igennem de senere år kommet flere erfaringer med, hvordan indsatser med fysisk aktivitet på arbejdsarbejdspladsen kan fremme medarbejdernes sundhed og forebygge skader og sygdomme i muskler og led.

Formålet med dagen var at give inspiration til, hvordan arbejdspladsen kan være en arena for at fremme fysiske aktivitet. Temadagen vekslede mellem faglige oplæg og fælles drøftelser ud fra forskellige perspektiver på arbejdspladsen som arena for fysisk aktivitet:

  • Et forebyggende perspektiv i forhold til at undgå nedslidning igennem træning i arbejdstiden med fokus på medarbejdere med kort uddannelse. V / Andreas Holtermann, professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og erfaringer fra København og Lolland Kommune
  • Et sundhedsfremmende perspektiv i forhold til at undgå for meget stillesiddende tid for kontoransatte. V/Ida Høgstedt Danquah Ph.d. studerende, Statens Institut for Folkesundhed
  • Arbejdspladsen som arena for idrætsfællesskaber i fritiden.  V/ Rikke Line Klockars-Jensen, Sundhedskonsulent, Dansk Firmaidræts Forbund 
  • En strategisk tilgang til hvordan fysisk aktivitet og sundhed bliver en del af arbejdspladsen. V/Just Justesen, Ph.d. og partner i Implement Consulting Group

Desuden fortalte Lolland og Københavns Kommune om deres erfaringer med at implementere obligatorisk træning i arbejdstiden for ansatte i pleje- og sundhedsområde.

Annonce
Annonce

Annonce