Indhold

Røgfri Fremtid 2030 og kommunernes rolle

Temadagen satte fokus på partnerskabet Røgfri Fremtid 2030 og kommunernes muligheder for at bidrage til visionen om, at der i 2030 ikke er nogen børn og unge som ryger, og at færre end 5 pct. voksne ryger.

Baggrund for temadagen

En lang række kommuner har gennem mange år arbejdet målrettet med at fremme røgfrihed og ønsker at bakke op om Røgfri Fremtid 2030 med klare målsætninger om, at børn og voksne skal færdes uden at blive udsat af tobaksrøg, at nye generationer ikke begynder at ryge og at rygere kan få hjælp og støtte til at blive røgfri. 

Bag partnerskabet står Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden, der ønsker at engagere en bred kreds af kommuner, organisationer, foreninger, erhvervsliv og andre aktører i et samarbejde, som skal bane nye veje i arbejdet med tobaksforebyggelse. Siden lanceringen i maj 2017 har KL og 5 kommuner været partnere i Røgfri Fremtid og siden er endnu flere kommuner kommet til. 

Formål

Formålet med dagen var at give inspiration til, hvordan kommuner og lokale partnere kan være med til at støtte op om at nå den ambitiøse målsætning i Røgfri Fremtid 2030. 

Indhold

Temadagen vekslede mellem faglige oplæg og fælles drøftelser ud fra forskellige perspektiver på det lokale samarbejde om Røgfri skoletid, Røgfri ungdomsuddannelse, Røgfri fritid og Røgfri arbejdsplads m.m. 

  • Perspektiver på Røgfri partnerskab 2030 v/Kræftens Bekæmpelse
  • Samarbejde lokalt. Hvad og hvordan partnerskaber? v/ Vallensbæk kommune og Odense kommune

 

 

Annonce
Annonce

Annonce