Indhold

Alkohol: tidlig opsporing ved frontpersonale

Center for Forebyggelse i praksis har i november og december 2013 afholdt 4 temadage under titlen  Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonalet - hvad skal der til, for at det lykkes? - med deltagelse af i alt 118 personer fra 61 kommuner.

Kommunens frontpersonale spiller en afgørende rolle i det forebyggende arbejde, også på alkoholområdet. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol anbefaler, at kommunens frontpersonale, der møder borgere i socialforvaltningen, jobcentre, sundhedsplejen, tandplejen, daginstitutioner, skoler, fritidshjem, hjemmeplejen mv., sikrer tidlig opsporing af overforbrug og alkoholproblemer hos borgere og familier med alkoholproblemer ved hjælp af en kort opsporende samtale.

Men hvad skal der til, for at det lykkes? Er kommunerne gearet til arbejdet med tidlig opsporing?

Formålet med temadagen var at give input til og dele erfaringer ift. at styrke den kommunale forebyggelsesindsats på alkoholområdet med fokus på at kunne implementere systematisk tidlig opsporing ved frontpersonalet.

På temadagen så vi på, hvordan kommunen gennem bl.a. organisering og fokus på medarbejdernes praksis kan skabe grobund for, at frontmedarbejderne kan løfte opgaven. Vi informererede også om teach-the-trainer-kursus om tidlig opsporing, som Sund By Netværkets alkoholtemagruppe og Sundhedsstyrelsen i 2013-2014 udbyder til alle kommuner i landet, og vi drøftede bl.a., hvordan kompetenceudvikling kan understøttes, så der sikres reelle forandringer i praksis.

Temadagen indeholdte oplæg, drøftelser, erfaringsudveksling og praksiseksempler fra kommunerne og havde fokus på:

  • hvilke frontmedarbejdere, der bør inddrages i arbejdet med den tidlige indsats, og hvordan de i praksis kan løse opgaven
  • hvilken betydning frontmedarbejdernes holdning til området kan have til opgaveløsningen
  • hvad der skal være på plads i den kommunale organisering for at understøtte arbejdet med en tidlig indsats; herunder ledelsesmæssige opbakning, organisering af opsporing, henvisningsregler og –veje, tilbud og behandling

Af evalueringsskemaerne fra temadagene fremgår det, at deltagerne har givet udtryk for, at de får viden og inspiration til det videre arbejde med implementeringsopgaven.

Kontakt centrets medarbejdere for at høre nærmere på forebyggelseipraksis@kl.dk.

Annonce




Annonce

Annonce