Indhold

Sundhedsspot 7-13 årige børn - sammen om sundhed, læring og trivsel

KL satte spot på det tværfaglige samarbejde for at fremme sundhed, læring og trivsel hos de 7-13 årige børn den 22. april 2015.

Børn, der har det godt både fysisk og psykisk, har et bedre udgangspunkt for at lære og udvikle sig og indgå i sunde fællesskaber. Børns sundhed, læring og trivsel går på tværs af flere fagområder i kommunen. Derfor er tværfaglighed et vigtigt redskab til at give alle børn de bedste forudsætninger for at trives, lære og være sunde.

KL’s sundhedsspot havde fokus på, hvordan de professionelle, der møder børnene i deres hverdag, bedst samarbejder om at fremme børnenes sundhed, trivsel og læring. Oplæg, eksempler fra praksis samt drøftelser blandt deltagerne gav perspektiver på den fælles opgave på tværs af fagligheder, traditioner, sprog og interesser.

Oplæg på dagen:

  • Hvad skal vi lykkes med – sammen? Anders Seneca fra Dogmekompagniet stillede skarpt på kerneopgaven og vittigheden af at have en fælles forståelse af den på tværs af fagligheder.  Kerneopgaven er værdien, vi skaber på tværs af fagligheder med børn og forældre. Vi skal vide, hvad vi skal lykkes med, før vi kan forbedre måden, som vi vil lykkes på. Det er ikke et spørgsmål om at tænke ud af boksen, men om at kigge ind i boksen.                                                                   
  • Indsatser der virker – som udgangspunkt for dialogen på tværs.  KL’s pjece ’Sunde børn lærer bedre blev introduceret. Pjecen tager udgangspunkt i Folkeskolereformen og Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakker, og hvilke samarbejdsflader der kan være mellem skole- og sundhedsområdet.
  • Spot på sundhed, læring og trivsel. Tre kommuner gav i korte oplæg konkrete eksempler på hvordan tværfagligt samarbejde kan understøtte børnenes sundhed, læring og trivsel. Odense Kommune fortalte hvordan de brugte trivselsmålingerne som redskab til dialogen på tværs. Købehavns Kommune viste hvordan en madordning kan være en del af undervisningen og en kok kan bidrage til tværfagligheden https://www.youtube.com/watch?v=Dv2ThiIYqFI. Århus Kommune fortalte, hvordan de havde styrket dialogen på tværs mellem tandplejen og socialforvaltningen for at blive bedre til at opspore og handle på børn der mistrives.
  • Sundhed og trivsel fremmer læringen hos alle børn. Professor Bjørn Holstein fra Statens Institut for Folkesundhed gav en status ud fra de nyeste resultater på skolebørns sundhed og trivsel. Han fortalte om de tre dimensioner af trivsel, der ligger i de nye nationale målinger af skoletrivsel.
  • Bedre samarbejde på tværs gennem relationel koordinering Karen Albertsen, der er arbejdsmiljøforsker, redegjorde for Relationel Koordinering som arbejdsmetode, når det gælder om at udvikle tværfaglige arbejdsprocesser. Hun understregede, at kvaliteten af relationer og kommunikation har stor betydning for kvaliteten af det tværgående samarbejde.

Annonce
Annonce

Annonce