Indhold

Sundhedsspot 13-18 årige unge - sammen om sundhed, læring og trivsel

KL satte spot på 13-18 åriges trivsel og hvordan skoler, kommuner og ungdomsuddannelser kan skabe et støttende miljø, der styrker elevernes læring og robusthed den 6. oktober 2015.

Langt de fleste unge trives og er tilfredse med deres liv. Men en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed 2015 viser, at udviklingen de seneste år er bekymrende og at et stigende antal unge har ondt i livet. Det viser sig i form af en øget forekomst af stress, angst, selvskade, søvnproblemer og andre symptomer på, at det mentale helbred ikke er i balance. Det er problematikker, der gør det sværere for de unge at navigere i tilværelsen, lære nyt, træffe valg, klare overgange og gennemføre en ungdomsuddannelse.

KL’s Sundhedsspot satte fokus på, hvordan skoler, kommuner og ungdomsuddannelser i fællesskab kan medvirke til at vende udviklingen ved at arbejde systematisk og vidensbaseret med at fremme unges læring, trivsel og robusthed. Spørgsmålet er, hvordan vi sammen skaber de betingelser og rammer, der ruster de unge til at mestre krav og udfordringer i livet?

Konferencen gav perspektiver på, hvordan den nye generation af unge oplever det at være ung, og på hvad der skal til for at understøtte de unges læring, trivsel og robusthed.

Annonce
Annonce

Annonce