Indhold

Sundhedsspot 0-7 årige børn - sammen om sundhed, læring og trivsel

Den 9. december 2014 blev der afholdt en tværfaglig konference for faggrupper i kommunen, der arbejder med børn i 0-7 årsalderen. 

Konferencen satte spot på det tværfaglige arbejde i kommunen for at fremme børns sundhed, udvikling og trivsel i barnets første leveår.

Deltagerne mødte blandt andet Pernille Due, professor ved Statens Institut for Folkesundhed, der gav sit bud på, hvordan det står til med sundheden og trivslen i 0-7 års alderen. Hun kom desuden ind på, hvilken betydning de første leveår har for sundhedsvanerne resten af livet.

Ledere og medarbejdere fra dagtilbud, indskolingen, sundhedsplejersker, specialpædagoger, familiebehandlere, ergo- og fysioterapeuter drøftede sammenhæng i indsatsen i egen kommune, og diskuterede, hvem der har hvilke roller, og hvordan man bedst muligt kan udnytte potentialet i et tværgående samarbejde.

 

Annonce
Annonce

Annonce