Indhold

Temadag om forstærket rekruttering til kommunale rygestoptilbud

Temadagen satte fokus på metoder til at styrke rekruttering til kommunens rygestoptilbud, og på hvordan kommunen opbygger kapacitet til at forstærke henvisningsvejene til rygestoptilbuddet.

Tre ud af fire rygere vil gerne holde op, og halvdelen af dem vil gerne have hjælp til det. Med tilbud om en henvisning til et professionelt rygestoptilbud i kommunen kan mange rygere hjælpes i gang med et rygestop.

De fleste kommuner har allerede erfaringer med rekruttering til rygestopforløb og tilrettelægger rygestopforløb fleksibelt og med god effekt. Men mange oplever, at det kan være en udfordring at rekruttere systematisk og ønsker at styrke henvisningsvejene i dialog med blandt andet sygehuse, almen praksis og andre relevante arenaer.

Formål
Formålet med temadagen var at dele viden og erfaringer om rekruttering og kapacitetsopbygning i forhold til det kommunale rygestoptilbud samt at udarbejde egen handleplan for rekruttering.

Indhold
Temadagen tog afsæt i en tidligere afholdt temadag om en forstærket indsats overfor storrygere og vekslede mellem oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelser om:

  • Hvordan fremmes en effektiv og professionel kommunal rygestopindsats og hvilke elementer indgår?
  • Hvordan kan en flerstrenget strategi for rekruttering se ud?
  • Hvordan samarbejdes om henvisning til kommunale rygestoptilbud og hvordan implementeres VBA som henvisningsmetode i den kommunale drift?
  • Hvordan er proceduren for håndtering af henvisninger og hurtig opfølgning?
  • Hvordan arbejdes med ledelsesinformation og monitorering?

Projektleder for det tværkommunale samarbejde om hjælp til rygestop, Helle Stuart, Vallensbæk Kommune, delte sine erfaringer med en flerstrenget rekrutteringsstrategi og Center for Forebyggelse i praksis faciliterede gruppedrøftelser og deltagernes arbejde med årshjul/handleplan.

Oplag fra dagen

Annonce
Annonce

Annonce