Indhold

Temadag - tæt på overvægtstilbud til børn

Temadagen satte fokus på kommunernes tilbud til børn med overvægt, hvilke typer af tilbud findes, hvad er erfaringerne og hvordan følges der op?

Temadagen gik i dybden med de deltagende kommuners erfaringer med tilbud til børn med overvægt  og oplæg med viden fra forskningen. Dagen var en opfølgning på temadage som Center for Forebyggelse i praksis afholdt i efteråret 2016 om tilbud til skolebørn med overvægt hvor der bl.a. var fokus på at forebygge at overvægt opstår.

Formål

Formålet med temadagen var at dele viden og erfaringer om indholdet i forskellige typer af tilbud til børn med overvægt – herunder den sundhedspædagogiske tilgang, samarbejdet med familierne og hvordan tilbuddene dokumenteres og evalueres.

Indhold

Temadagen vekslede mellem faglige oplæg og gruppedrøftelser, hvor deltagerne fik mulighed for at udveksle erfaringer om deres tilbud til børn med overvægt.

Annonce
Annonce

Annonce