Indhold

Temadag om tilbud til borgere med kronisk sygdom - Hvordan gør vi det i praksis?

Temadagen satte fokus på, hvordan kommunerne organiserer og tilrettelægger forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

Kommunerne efterspørger viden og erfaringer om, hvordan andre kommuner organiserer og tilrettelægger forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom, og hvordan der arbejdes med implementering af de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Derfor arrangerede Center for Forebyggelse i praksis temadage, hvor ledere og koordinatorer får mulighed for at gå i dybden med, hvordan de tilrettelægger og organiserer tilbuddene.

Formålet med temadagene var at dele viden og erfaringer på tværs af de deltagende kommuner om, hvad de gør i praksis, og hvordan de arbejder med implementering af de nye anbefalinger i egne tilbud.

Indhold
Temadagene vekslede imellem oplæg fra en kommune, erfaringsudveksling mellem de deltagende kommuner og workshops og satte fokus på:

  • Hvordan tilbuddene er organiseret?
  • Hvordan den afklarende samtale er tilrettelagt, og om den gennemføres?
  •  Hvordan den gode behovsvurdering af borgeren er gennemført?
  • Hvordan de konkrete tilbud er gennemført: Sygdomsmestring, tobaksafvænning, fysisk træning, ernæringsindsats, forebyggende samtaler om alkohol og afslutning af borgerens forløb?
  • Hvordan borgeren bliver fastholdt i kommunens tilbud?
  • Hvordan pårørende evt. bliver involveret i kommunens tilbud?

 

Materialer fra temadagen

Annonce
Annonce

Annonce