Indhold

Er der styr på hygiejnen?

Centeret afholdte temadagen ’Er der styr på hygiejnen?’ – temadag om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne 5 steder i landet i løbet af foråret 2014.

Mangelfuld hygiejne betyder, at smitsomme sygdomme helt unødvendigt bliver spredt i befolkningen til stor belastning for den enkelte borger, men også for kommunen og samfundet i øvrigt i form af sygefravær og tabt arbejdsevne. 

Kortere indlæggelser og accelererede patientforløb betyder, at kommunerne varetager flere opgaver, der tidligere har været taget hånd om på sygehusene. Det betyder, at der er behov for et øget fokus på hygiejne i hjemmeplejen og på plejecentre, så smitte og evt. indlæggelser undgås.

Samtidig betyder en øget forekomst af resistente mikroorganismer og flere børn per stue/klasse, at der er behov for en styrket hygiejneindsats i daginstitutioner og skoler. Og helt generelt er der behov for at sikre, at alle kommunale institutioner, herunder også kommunens bosteder, har den nødvendige viden om hygiejne.

Heldigvis er der rigtig meget viden på hygiejneområdet om hvad der skal til. Udfordringen for kommunerne er at skabe systematik og kvalitet i hygiejneindsatsen i hele kommunen – på tværs af sundheds-/ældre-, børne- og socialområdet.

Formålet med temadagen om hygiejne var øge deltagernes opmærksomhed mod den stigende vigtighed af hygiejne, og klæde deltagerne på til at tage de næste skridt for at opbygge en hygiejneorganisation i egen kommune. Temadagen indeholdte både oplæg og erfaringsudveksling mellem de deltagende kommuner.

Målgruppe var sundhedschefer og sundhedskonsulenter med ansvar for at implementere forebyggelsespakken om hygiejne i følgeskab med hygiejneansvarlig fra hhv. ældre-, børne- og socialområdet i kommunen.

Materiale fra dagen

Annonce
Annonce

Annonce