Indhold

Temadag om samarbejde med frivillige i tilbud til borgere med kronisk sygdom

Temadagen satte fokus på forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom og hvordan kommunen og frivilligområdet kan samarbejde i forhold til at understøtte borgerne i fastholdelse af sunde vaner.

Mange kommuner oplever, at borgere med kronisk sygdom har svært ved at fastholde sunde vaner efter deltagelse i forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Der er derfor behov for – som det anbefales i de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen – aktivt at støtte borgerne i fortsat aktivitet efter endt tilbud fx i idræts-, frivillige-, sociale- eller patientforeninger.

Formålet med temadagen var at dele viden og erfaringer om, hvordan samarbejdet mellem kommunen og frivilligområdet bedst kan etableres og styrkes for at fastholde de sunde vaner hos borgere med kronisk sygdom efter deltagelse i kommunalt forebyggelsestilbud.

Indhold

Temadagen vekslede imellem faglige oplæg og erfaringsudveksling med fokus på de deltagende kommuners erfaringer med samarbejde med frivilligområdet og fælles drøftelse om:

  • Hvilke modeller er der for samarbejde mellem kommuner og frivilligområdet?
  • Hvordan kan det gode samarbejde etableres og styrkes?
  • Hvad skal der til for at skabe en fælles forståelse for både kommunens og frivilligområdets vilkår?
  • Hvordan kan kommunen støtte borgeren med at få overblik, kontakt til og mulighed for fortsat aktivitet efter endt tilbud i kommunen?

På temadagen præsenterede  Dorte Nørregaard fra Center for Socialt Frivilligt Arbejde forskellige perspektiver på frivillighed og måder at samarbejde med frivillige på. Dorte arbejder bl.a. med udviklingsmuligheder i det frivillige sociale arbejde, særligt samskabelse mellem frivillige og kommuner.

Annonce
Annonce

Annonce