Indhold

Temadag om forebyggelse på ældreområdet

Temadagene havde fokus på forebyggende indsatser, der kunne mindske ældre borgeres risiko for at få nedsat deres funktionsevne.

Som opfølgning på håndbogen om forebyggelse på ældreområdet tilbød Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse i praksis i KL og SUFO tre temadage for ledere og medarbejdere, der arbejder med forebyggelse på ældreområdet.

Formålet med temadagen var:

  • At facilitere erfaringsudveksling mellem kommunale forebyggende medarbejdere og ledere om det forebyggende arbejde på ældreområdet.
  • At inspirere deltagerne til det fremtidige arbejde med forebyggelse på ældreområdet, herunder strategier for opsporing af ældre med behov for en ekstra indsats.

Indhold
Temadagen bestod af:

  • korte oplæg om opsporing af risikogrupper, social ulighed i sundhed, tværgående samarbejde og kvalitet i forebyggende indsatser
  • og gruppearbejde, hvor de fik mulighed for at udveksle erfaringer og arbejde med hinandens idéer til, hvordan de lokalt kunne styrke det forebyggende arbejde på ældreområdet.

Annonce
Annonce

Annonce