Indhold

ABC for mental sundhed

Partnerskabet ABC for mental sundhed har til formål at udvikle viden til, hvordan vi sammen skaber gode betingelser for at fremme mental sundhed og trivsel for borgerne på tværs af organisationer, kommuner og foreninger.

Kommuner, foreninger og forskere vil i en to årig afprøvningsperiode og med støtte fra Nordea-fonden udvikle en model til at styrke danskernes mentale sundhed gennem fællesskaber og aktiviteter.

Erfaringerne skal bruges som grundlag for videre udrulning af en landsdækkende indsats efter afprøvningsfasens afslutning i 2018, såfremt partnerskabsprojektet viser gode resultater.

Partnerskab for mental sundhed

Indsatsen sker i et partnerskab med bl.a. Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Syddansk Universitet, som afprøver konceptet Act-Belong-Commit i en dansk kontekst. Konceptet er baseret på en australsk forskningsbaseret indsats, som har vist sig effektiv i forhold til en lang række vigtige parametre på mental sundhed.

Kommuner en vigtig del af partnerskabet

Seks kommuner afprøver i en 2-årig periode metoder og ideer til at fremme mental sundhed for borgere generelt. De seks kommuner har hver en ABC-koordinator, som arbejder ud fra en partnerskabstankegang, hvor indsatsen udføres i partnerskab mellem kommune, foreninger, organisationer og andre interesserede.

Center for Forebyggelse i praksis bidrager til udvikling af et uddannelseskoncept og tilbyder sparring for de kommuner, der indgår i partnerskabet. Derudover vil centeret formidle erfaringer fra ABC kommuner til øvrige kommuner, som kan være interesserede i også at gennemføre ABC for mental sundhed i egen kommune.

Følgende kommuner deltager i modeludvikling- og afprøvning: Aalborg, Odense, Frederiksberg, Læsø, Slagelse og Gribskov.

 

 

Partnerskabet ABC for mental sundhed

Partnerskabet består udover SIF, de seks kommuner og Center for Forebyggelse i praksis også af Psykiatrifonden, Sund By Netværket, Røde Kors Hovedstaden, Det Sociale Netværk, Det Danske Spejderkorps, DGI Storkøbenhavn og Dansk Oplysnings Forbund. Læs mere på www.abcmentalsundhed.dk.

Annonce
Annonce

Annonce