Indhold

Temadag om forebyggelse for fremtiden

Formålet med temadagene er at give viden og inspiration til og dele erfaringer om, hvordan forebyggelse kan sættes på dagsordnen i kommunen.

Forebyggelse for fremtiden

Frem mod sommeren kommer der en række anledninger til at drøfte forebyggelse. Der er opstart af ny valgperiode og KL's forebyggelsesudspil og i marts 2018 lanceres de nye sundhedsprofiler. Det kan give anledning til afholdelse af temamøder om sundhedsfremme og forebyggelse blandt politikere, tværkommunale chefgrupper mv. Mange kommuner skal desuden i gang med at udvikle ny sundhedspolitik – eller er allerede i gang – og også det medfører anledninger til større møder om forebyggelsen.

På temadagen drøfter vi hvordan mulighederne kan gribes, hvordan drøftelserne på sådanne møder kan bringe forebyggelsen fremad, og hvilke materialer og processer, der kan understøtte drøftelserne. Center for Forebyggelse i praksis har udviklet slides, der vil blive præsenteret på temadagen, og som deltagerne efterfølgende kan bruge i egen kommune.

Temadagens indhold

På temadagen vil du:

 • Få overblik over KL's forebyggelsesudspil og andre materialer, du kan bruge som grundlag for kommunens videre arbejde med forebyggelsen
 • Drøfte kommende anledninger til at sætte forebyggelsen på dagsorden - både politisk og ledelsesmæssigt
 • Få redskaber til at tilrettelægge processer for møderne og understøtte drøftelserne
 • Komme i gang med at planlægge et konkret møde i egen kommune hvor forebyggelse sættes på dagsordenen

Målgruppe

Ledere, koordinatorer og konsulenter, som har ansvar for kommunens forebyggende- og sundhedsfremmende indsats.

Forberedelse

Som forberedelse til temadagen bedes du overveje følgende spørgsmål:

 • Hvilke tidligere erfaringer har du med planlægning af møder for chefer og politikere mhp at sætte forebyggelsen på dagsordenen?
 • Hvilke anledninger ser du i den kommende tid? (Fx politiske møder, ledelsesmøder, drøftelser med direktion mm.)

Tid, sted og tilmelding

Vi afholder temadagen 6 gange med plads til 30 deltagere på hver temadag. Temadagen er fra kl. 10-15, med mulighed for morgenmad fra kl. 9:30.

 • Den 22. februar i Vejle
 • Den 28. februar i Aalborg
 • Den 2. marts i København
 • Den 8. marts i Køge
 • Den 11. april i Viborg.
 • Den 16. august i København

Tilmeld dig temadagen her

Tilmeldingsfristen er 14 dage før afholdelse. Program og deltagerliste for dagen udsendes 1-2 uger før temadagen afholdes

Annonce
Annonce

Annonce