Indhold

Temadag om rekruttering til forebyggelsestilbud for borgere med kronisk sygdom

Temadagen sætter fokus på, hvordan vi kan øge ligheden i rekruttering til forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom, og hvordan vi når de borgere, der har særlig brug for tilbuddene.

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Mange kommuner har fokus på at styrke samarbejdet med sygehus og almen praksis og har forskellige erfaringer med rekruttering via medarbejdere i fx boligområder, jobcenter eller i hjemmeplejen. Flere steder oplever man dog alligevel, at det kan være svært at rekruttere systematisk og målrettet i forhold til de borgere, der er sårbare og derfor ikke af sig selv opsøger tilbuddene.

Formålet med temadagen er at dele viden og erfaringer om rekruttering til forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom – for at nå de borgere, der har særlig brug for tilbuddene.

Temadagens indhold

Temadagen vil veksle mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelser om:

  • Hvem er de relevante målgrupper – hvem lykkes vi med at nå, hvem når vi ikke med vores nuværende rekruttering?
  • Hvor rekrutteres og henvises borgerne fra nu, og hvordan kan rekrutteringen styrkes? Og hvem kan vi samarbejde med om rekrutteringen?
  • Hvordan kan vi målrette rekrutteringen, så vi når de borgere, der har særlig brug for tilbuddene?

Målgruppe

Temadagene er målrettet ledere, koordinatorer og planlæggere af kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

På temadagen er der et fagligt oplæg om, hvordan et øget fokus på social ulighed kan medvirke til at styrke rekrutteringen til kommunens forebyggelsestilbud.  

Forud for dagen får du som opgave at kortlægge:

  • De målgrupper, I har succes med at rekruttere, og dem I ønsker at styrke rekrutteringen af – og
  • Hvilke aktører I har et velfungerende samarbejde med og hvor I ønsker at styrke samarbejdet.

Opgaven vil indgå som en del af temadagens drøftelser. Hvis I deltager flere fra samme kommune, kan I lave et samlet overblik. Ved tilmelding til temadagen vil vi bede dig om at udfylde vedhæftede skabelon og uploade den senest en uge før temadagen.

Tid, sted og tilmelding

Vi afholder temadagen to gange to steder i landet fra kl. 10-15 med morgenmad fra kl. 9.30. Deltagelse i dagen er gratis efter `først til mølle princippet` med plads til 30 deltagere. Program og deltagerliste sendes ud en uge før.

  • D. 8.2 kl. 10 – 15 på Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia 
  • D.19.2 kl. 10 –15 i Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. TEMADAGEN ER FYLDT OP,
    DER ER MULIGHED FOR TILMELDING TIL VENTELISTE

Der er mulighed for tilmelding til temadagen her

Annonce
Annonce

Annonce