Indhold

Temadag om forebyggelsesaktiviteter i kommunen koblet til nationale kampagner om tobak og alkohol

Temadagen giver inspiration til, hvordan kommunen kan synliggøre egen forebyggelsesindsats med afsæt i nationale forebyggelseskampagner om alkohol og tobak

Nationale kampagner om tobak og alkohol

På temadagen drøfter vi og deler erfaringer om, hvordan forebyggelsesindsatsen i egen kommune om alkohol og tobak kan kobles til de nationale kampagner og hvilke fordele, der er ved det. Vi tager udgangspunkt i den internationale dag mod tobak 31. maj og Sundhedsstyrelsens kampagner for det kommende år, herunder: "Forebyggelse af rygestart blandt børn og unge" og "Meget mere med" målrettet unge om alkohol.

Formålet med dagen er at få inspiration til og dele erfaringer om kampagner - og materialer, der kan synliggøre og understøtte det lokale tobaks- og alkoholarbejde i egen kommune.

Temadagens indhold

Temadagen veksler mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelser. Temadagen sætter fokus på:

  • Hvad skaber en god kampagne, og hvad forstås ved en cen-lok metode?
  • Hvilke nationale kampagner om alkohol og rygning kan vi koble os op på i 2018? Hvad vil det indebære og er der materialer el.lign., vi kan bruge?
  • Hvad kan kommunen få ud af at koble sig til de nationale kampagner?

Forud for dagen får du som opgave at skabe et overblik over jeres tidligere erfaringer med kampagneaktiviteter. Hvad har fungeret godt/skidt? Har I kunnet bruge evt. centralt udviklet materiale? Hvis I deltager flere fra samme kommune, kan I et lave et samlet overblik.

Målgruppe

Temadagene er målrettet, alkohol-og/eller tobakskoordinatorer, sundhedskonsulenter og kommunikationsmedarbejdere i kommunerne, der samarbejder om det lokale alkohol- og tobaksforebyggelsesarbejde.

Tid, sted og tilmelding

Vi afholder temadagen to steder i landet fra kl. 10-15 med morgenmad fra kl. 9.30. Deltagelse i dagen er gratis efter 'først til mølle princippet' med plads til 30 deltagere pr. temadag.  Program og deltagerliste sendes ud til deltagerne senest en uge før. 

  • Den 26. februar kl. 10 - 15 i Vallensbæk Kultur og Borgerhus, Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand, Mødelokale Havet.
  • Den 1. marts kl. 10 -15 i Kolding Kommune Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding.

Der er mulighed for tilmelding til temadagen her.

Annonce
Annonce

Annonce