Indhold

Aktuelle arrangementer

Centeret afholder arrangementer både om implementeringsopgaven mere overordnet og mere pakkespecifikke emner. Alle arrangementer vil indeholde oplæg om faglige emner eller implementering, men de vil også i vid udstrækning blive baseret på videns- og erfaringsdeling mellem de deltagende kommuner.

Læs mere om aktuelle arrangementer i menuen til venstre

De fleste af centerets arrangementer er åbne for alle kommuner, men nogle gange vil vi invitere målrettet, således, at vi samler kommuner, der har fælles vilkår for implementeringen, f.eks. geografisk eller størrelsesmæssigt, eller kommuner, der allerede samarbejder på et givent område og ønsker en dag for at give samarbejdet et ekstra boost.

Kontakt os meget gerne med ønsker og ideer til nye temadage

Alle kommuner er velkomne til at kontakte os med ønsker til nye aktiviteter på områder, hvor de har brug for rådgivning, sparring, ny viden eller anden bistand i forbindelse med kvalitetssikring og vidensbasering af forebyggelsen.

Kontakt os på forebyggelseipraksis@kl.dk.

Du kan abonnere på nyheder fra centeret; tilmeld dig under abonnér, øverst i højre hjørne.

Annonce
Annonce

Annonce