Indhold

Evaluering

Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har gennemført en evaluering af Center for Forebyggelse i praksis i form af en opfølgning på de succeskriterier, der blev opsat for centret ved oprettelsen i 2013.

Opfølgning på succeskriterier

Opfølgningen på succeskriterierne bygger på de spørgeskemaer og interview, der er gennemført til monitoreringen suppleret med opgørelse af aktiviteter samt interview med medarbejderne i Center for Forebyggelse i praksis.

Evaluering af centrets tilbud

Evalueringen viser, at langt hovedparten af kommunerne oplever centrets tilbud som relevante og anvendelige, og at centeret har bidraget til at styrke de betingelser, der har betydning for kommunernes implementering af forebyggelsespakkerne og dermed til en mere generel kapacitetsopbygning på forebyggelsesområdet.

Annonce
Annonce

Annonce