Indhold

Monitoreringen

For at følge kommunernes forebyggelsesindsats over tid gennemføres hvert andet år en spørgeskemaundersøgelse, hvor alle landets kommuner bliver spurgt om deres indsats.

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Undersøgelserne i 2013 og 2015, samt den mindre undersøgelse i 2014, handlede om kommunernes implementering af de indsatser, der anbefales i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Undersøgelsen i 2017 omfatter desuden en kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom, der kom i 2016. Alle rapporterne kan downloades her i boksen til højre.

Monitoreringen fra 2017 viser således udviklingen i kommunernes implementering af forebyggelsespakkerne for perioden 2013-2017 samt status for arbejdet med anbefalingerne for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

Udviklingen af den samlede kommunale forebyggelsesindsats

Undersøgelsen er den eneste, der belyser udviklingen i den samlede kommunale forebyggelsesindsats. Resultaterne offentliggøres i rapporter, der kan downloades her på siden. Kommunerne får desuden egne resultater tilsendt og får dermed mulighed for at sammenligne egen forebyggelsesindsats med regionalt- og nationalt niveau.

Monitoreringen baseres på spørgeskemabesvarelser fra hele landet. I 2017 besvarede 95 kommuner spørgeskemaet; i 2015 var der også svar fra 95 kommuner, mens 96 kommuner besvarede skemaet i 2013.

Undersøgelsen gennemføres af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed. Spørgeskemaet udvikles i samarbejde med en følgegruppe bestående af kommunale repræsentanter, Sundhedsstyrelsen og Center for Forebyggelse i praksis. Undersøgelsen finansieres med midler fra Center for Forebyggelse i praksis, KL.

Annonce
Annonce

Annonce