Indhold

Monitoreringen

For at følge kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker gennemføres en undersøgelse, der skal vise, om kommunerne over tid implementerer flere af anbefalingerne i pakkerne. Resultaterne fra første spørgeskemaundersøgelse er udgivet i en rapport i november 2013 og i 2014 er der gennemført en midtvejsrapport. Undersøgelsen er gentaget i tredje kvartal 2015. Udviklingen fra 2013 til 2015 vises i en rapport januar 2016.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen bliver gennemført af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed. Det er første gang, den samlede kommunale borgerrettede forebyggelsesindsats belyses så grundigt. Resultaterne giver kommunerne mulighed for at sammenligne egen forebyggelsesindsats med regionalt- og nationalt niveau. Samtidig vil resultaterne også blive brugt til at kvalificere rådgivningsindsatsen til kommunerne fra Center for Forebyggelse i praksis.

Annonce
Annonce

Annonce