Indhold

Nyheder

  • 03.07.17

    Botilbud for borgere med psykiske lidelser får faste læger tilknyttet

    KL, PLO, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har indgået en aftale, så beboere med psykiske lidelser fremover kan bruge en praktiserende læge, der er fast knyttet til det botilbud, de bor på. Initiativet udspringer af handlingsplanen mod vold på botilbud.

  • 29.06.17

    Temadag om ABC for mental sundhed

    Center for Forebyggelse i praksis og Sund By Netværket inviterer til fælles temadag med fokus på, hvordan kommuner og civilsamfund sammen kan styrke trivsel og fællesskaber.

Annonce
Annonce

Annonce