Indhold

Fælles Faglige Begreber

Brobygning mellem sagsbehandlere og personalet på tilbuddene skal imødekomme borgernes og medarbejdernes ønsker om mere sammenhæng på handicap- og udsatte voksne-området.

Mere sammenhæng mellem myndighed og tilbud

KL har primo 2017 søsat et nyt projekt, der skal bygge bro mellem sagsbehandlerne og de sociale tilbud.

Ved at benytte et fælles fagligt begrebsapparat for borgernes funktionsevnetilstand, skal fagområderne opnå en mere ensartet og meningsfuld dokumentationspraksis.

Initiativet skal desuden skabe en fælles forståelse af de faglige begreber, der anvendes på områderne, så rammerne for den tværfaglig dialog optimeres. På denne mådes skabes der et fælles fundament mellem de forskellige instanser.

Dette understøtter muligheden for at skabe større viden om effekten af de sociale indsatser – i de enkelte borgerforløb samt på tværs af tilbud og kommunegrænser.

Borgerne vil herigennem opleve en mere sammenhængende helhedsindsats.

Her på siden kan du orientere dig om projektet.

Nyheder & Presse

Annonce
Annonce

Annonce