Indhold

Fælles Faglige Begreber

Brobygning mellem sagsbehandlere og medarbejderne på de sociale tilbud skal imødekomme borgernes og medarbejdernes ønsker om mere sammenhæng på handicap- og udsatte voksne-området.

Mere sammenhæng mellem myndighed og udfører

Ved at benytte et fælles fagligt begrebsapparat for borgernes funktionstilstand, skal fagområderne opnå en mere ensartet og meningsfuld dokumentationspraksis.

Initiativet skal desuden skabe en fælles forståelse af de faglige begreber, der anvendes på områderne, så rammerne for den tværfaglig dialog optimeres. På denne mådes skabes der et fælles fundament mellem de forskellige instanser.

Dette understøtter muligheden for at skabe større viden om effekten af de sociale indsatser – i de enkelte borgerforløb samt på tværs af tilbud og kommunegrænser.

Borgerne skal herigennem opleve en mere sammenhængende helhedsindsats.

Nyheder & Presse

Annonce
Annonce

Annonce