Indhold

Forebyggelse af vold på botilbud

En arbejdsgruppe med deltagelse af KL udarbejdede i 2016 konkrete forslag, der skal fremme voldsforebyggelse på socialpsykiatriske botilbud.

National debat om vold på botilbud

Fem medarbejdere er de seneste år blevet slået ihjel af brugere på socialpsykiatriske botilbud eller forsorgshjem. Senest har en tragisk sag i foråret 2016 foranlediget national debat om situationen for mennesker med svære psykiske sygdomme og de løsninger, der i fremtiden bør arbejdes med for at forebygge lignende tragiske hændelser.

8 anbefalinger til at forebygge vold

I forbindelse med såvel KL’s som Danske Regioners økonomiaftale for 2017 blev det besluttet, at der er behov for en styrket voldsforebyggende indsats på botilbud. En arbejdsgruppe har udarbejdet en række anbefalinger, der skal fremme voldsforebyggelse på socialpsykiatriske botilbud.

Læs om anbefalingerne fra arbejdsgruppen her (pdf)

Ny tilbudsform

Arbejdsgruppens afrapportering har haft særligt fokus på en model for en ny tilbudsform. KL’s tilslutning til den beskrevne model, herunder til hvem der skal drive tilbuddet, visitation, finansiering mv., sker under forudsætning af, at tilbuddet etableres med hjemmel i sundheds- og psykiatrilovgivningen, i tilknytning til den regionale behandlingspsykiatri og med et relevant behandlingsindhold.

8 anbefalinger til at forebygge vold

I forbindelse med såvel KL’s som Danske Regioners økonomiaftale for 2017 blev det besluttet, at der er behov for en styrket voldsforebyggende indsats på botilbud. En arbejdsgruppe har udarbejdet en række anbefalinger, der skal fremme voldsforebyggelse på socialpsykiatriske botilbud.

Læs om anbefalingerne fra arbejdsgruppen her (link)

nyheder

 • 23.04.18

  Markant flere med psykiske vanskeligheder får hjælp af kommunen

  Flere og flere voksne danskere med psykiske vanskeligheder får hjælp, og det sætter kommunernes økonomi under pres. Hjælpen spænder fra langvarige ophold på botilbud til støtte i eget hjem, og især sidstnævnte har været i voldsom vækst de seneste år. Det er både udtryk for, at flere har brug for hjælp, og for, at der er sket et skifte imod en mere individuel hjælp.

 • 03.11.17

  Debat: Urimelig kritik af kommunernes psykiatri-indsats

  Det er helt urimeligt, når Bedre Psykiatri klandrer kommunerne for, at vi ikke har udviklet socialpsykiatrien, siden vi overtog den, skriver Thomas Adelskov i et debatindlæg på Altinget.dk.

 • 10.05.17

  I fællesskab skaber vi fremtidens socialpolitik

  KL præsenterer i dag et nyt politisk udspil på voksensocialområdet. I centrum er borgerens egne ressourcer og drømme.

Annonce
Annonce

Annonce