Indhold

Fælles om fremtidens socialpolitik

KL har valgt at igangsætte en forstærket dialog på voksensocialområdet fra efteråret og frem til Social- og Sundhedspolitisk Forum i maj 2017, hvor KL samler anbefalinger og budskaber i et nyt socialpolitisk udspil.

Baggrunden for udspillet er et socialområde i rivende udvikling drevet af et ønske om at øge borgernes egenmestring og selvforsørgelse samt at bringe borgere sammen på nye måder, som styrker den enkelte og fællesskabet. Udviklingen ændrer rammerne for, hvordan socialpolitik tænkes og implementeres i praksis. 

Som startskud på processen afholdt KL et dialogmøde i København den 10. november 2016 med brugerorganisationer og de faglige organisationer på området.

I perioden frem til foråret udarbejdes og offentliggøres analyser og anbefalinger, som vil være en del af det endelige udspil for at understøtte den løbende debat og dialog.

Her på siden kan du finde det materiale, som offentliggøres i forbindelse med dialogen, en række analyser fra KL’s nyhedsbrev Momentum, ligesom debatindlæg og udmeldinger på området vil fremgå her.

Analyser

 • 30.01.17

  3 ud af 10 udsatte børn i udskolingen vejer for meget

  Andelen af udsatte børn med overvægt øges markant i løbet af skoletiden, viser ny KL-analyse. Det handler blandt andet om, at der skal være mere fokus på de udsatte børns kost, lyder det fra landsformanden for de anbragte børns forening. Børnesundhedsforsker påpeger, at en tidlig indsats kommer mange gange tilbage.

 • 16.01.17

  Danskerne: Vold i hjemmet er ikke en privatsag

  I Danmark er der en større synlighed og åbenhed om vold i hjemmet end i næsten alle andre EU-lande, fremgår det af ny måling. Det er et resultat af kvindebevægelsens kamp i 40 år, lyder det fra forsker. Tabuet er blevet mindre, men der er fortsat lang vej igen, fordi naboer og venner ikke blander sig, siger kvindekrisecentrenes formand.

 • 05.12.16

  Markant flere får socialpædagogisk støtte

  Antallet af borgere, der visiteres til socialpædagogisk støtte, er steget med 72 procent de seneste seks år. Siden 2012 er kommunernes udgifter til socialpædagogisk støtte næsten fordoblet og var sidste år knap seks milliarder kroner. KL mener, at stigningen kræver en genovervejelse af, hvordan området håndteres.

 • 05.12.16

  Mange udsatte borgere giver udfordringer for boligområder

  Over en tredjedel af alle kontakter i psykiatrien er fra beboere i almene boliger, selv om den almene sektor kun huser 17 procent af den samlede befolkning. Det viser ny analyse. Også når man ser på alkohol- og stofmisbrug er der stor overrepræsentation blandt borgere i alment byggeri. Det udfordrer naboer boligafdelinger, som ikke altid ved, hvordan de skal reagere.

 • 21.11.16

  Mange flere kommer i små fleksjob

  Antallet af fleksjobbere er steget markant, siden førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft, viser nye tal. Især små fleksjob på højest 10 timer om ugen vinder frem. Reformen har bragt nogle af de svageste grupper ind på arbejdsmarkedet, lyder det fra forsker. Et fleksjob på få timer om ugen passer også godt til de små virksomheders behov.

 • 21.11.16

  Misbrugere kommer ofte akut på hospitalet

  Alkohol- og stofmisbrugere besøger skadestuen og bliver indlagt akut langt oftere end resten af befolkningen, viser ny Momentum-analyse. Det skyldes en blanding af et hårdt og kaotisk liv og dårlige erfaringer med sundhedsvæsenet, mener ekspert. Der er brug for bedre sammenhæng og mere fleksibilitet på sygehusene, så de bedre kan håndtere og rumme de tidskrævende misbrugere.

Annonce
Annonce

Annonce