Indhold

Fælles om fremtidens socialpolitik

KL igangsatte i efteråret 2016 en forstærket dialog på voksensocialområdet, som nu munder ud i en række ambitiøse og handlingsanvisende anbefalinger og budskaber i et nyt socialpolitisk udspil.

Baggrunden for udspillet er et socialområde i rivende udvikling drevet af et ønske om at øge borgernes egenmestring og selvforsørgelse samt at bringe borgerne sammen på nye måder, som styrker den enkelte og fællesskabet. Udviklingen ændrer rammerne for, hvordan socialpolitik tænkes og implementeres i praksis.

Udspillet ’Fælles om Fremtidens Socialpolitik’, som præsenteres på KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2017, indeholder anbefalinger såvel kommuner som stat og aktører rundt om borgerne inden for fem temaer: rehabilitering, boliger, beskæftigelse helhedssyn på tværs og mere praksisnær viden.

Her på siden kan du finde udspillet ’Fælles om Fremtidens Socialpolitik’, en række analyser fra KL’s nyhedsbrev Momentum, oplæg fra lokale dialogmøder samt udmeldinger på området.

Pressemeddelelse

Analyser

 • 08.05.17

  Flere med psykisk sygdom kommer i job eller uddannelse

  Andelen af psykiatriske patienter, som er i beskæftigelse eller under uddannelse, er vokset 12 procent på fem år, viser ny Momentum-analyse. Men der er stadig for få, som har tilknytning til arbejdsmarkedet, mener flere parter. Et tættere samarbejde mellem de kommunale forvaltninger nævnes som en af nøglerne til øget beskæftigelse.

 • 27.03.17

  Patienter med skizofreni får mindre og mindre behandling

  Indlæggelsesdagene bliver færre og færre for patienter med skizofreni, og antallet af ambulante besøg stiger ikke tilsvarende, viser ny Momentum-analyse. Det bekymrer forsker og Landsforeningen SIND, som mener, at patienter med skizofreni ikke får nok behandling i psykiatrien. Regionerne tager bekymringen alvorligt.

 • 30.01.17

  3 ud af 10 udsatte børn i udskolingen vejer for meget

  Andelen af udsatte børn med overvægt øges markant i løbet af skoletiden, viser ny KL-analyse. Det handler blandt andet om, at der skal være mere fokus på de udsatte børns kost, lyder det fra landsformanden for de anbragte børns forening. Børnesundhedsforsker påpeger, at en tidlig indsats kommer mange gange tilbage.

 • 16.01.17

  Danskerne: Vold i hjemmet er ikke en privatsag

  I Danmark er der en større synlighed og åbenhed om vold i hjemmet end i næsten alle andre EU-lande, fremgår det af ny måling. Det er et resultat af kvindebevægelsens kamp i 40 år, lyder det fra forsker. Tabuet er blevet mindre, men der er fortsat lang vej igen, fordi naboer og venner ikke blander sig, siger kvindekrisecentrenes formand.

 • 05.12.16

  Markant flere får socialpædagogisk støtte

  Antallet af borgere, der visiteres til socialpædagogisk støtte, er steget med 72 procent de seneste seks år. Siden 2012 er kommunernes udgifter til socialpædagogisk støtte næsten fordoblet og var sidste år knap seks milliarder kroner. KL mener, at stigningen kræver en genovervejelse af, hvordan området håndteres.

 • 05.12.16

  Mange udsatte borgere giver udfordringer for boligområder

  Over en tredjedel af alle kontakter i psykiatrien er fra beboere i almene boliger, selv om den almene sektor kun huser 17 procent af den samlede befolkning. Det viser ny analyse. Også når man ser på alkohol- og stofmisbrug er der stor overrepræsentation blandt borgere i alment byggeri. Det udfordrer naboer boligafdelinger, som ikke altid ved, hvordan de skal reagere.

Annonce
Annonce

Annonce