Indhold

KKR - Rammeaftaler

Hvert år skal de danske kommuner i samarbejde med regionsrådene udarbejde en Rammeaftale, der indeholder to dele, én styringsaftale og én udviklingsstrategi for socialområdet.

I nedenstående bjælker kan du finde oplysninger om rammeaftaler på social- og specialundervisningsområdet.

Nyheder

  • 02.08.17

    Brev fra Sundheds- og Ældreministeriet om tilskud til ernæringspræparater

    Sundheds- og Ældreministeriet har den 26. juni 2017 sendt et brev til KL og Danske Regioner om tilskud til ernæringspræparater og nødvendige remedier til brug for indtagelse af ernæringspræparater via sonde, og herunder om afgrænsning af bevillings- og finansieringsansvar mellem kommuner og regioner.

  • 20.06.17

    Vigtigt at inddrage kommunerne i nyt skilsmissesystem

    Ny model for skilsmissesystemet virker både enkel og gennemskuelig, hvilket er helt afgørende for børnene. Men vi savner en tydelig markering af, hvordan kommunerne tænkes ind i de konfliktfyldte skilsmisser, siger Thomas Adelskov.

Annonce
Annonce

Annonce