Indhold

Regulering af satser for 2017 i henhold til folkeoplysningsloven

Lokaletilskud

Ifølge Kulturministerens bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 reguleres satserne for lokaletilskud efter folkeoplysningsloven med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommunerne.

Denne procentsats er i 2017 beregnet til 2,0 %, og det kan derfor efter aftale med Kulturministeriet oplyses, at de nævnte satser reguleres således:

 

Satsen i henhold til folkeoplysningsbekendtgørelsens § 13:

 

2016

2017

Almindelige lokaler

128,65 kr.

131,22 kr.

 

Satsen i forhold til folkeoplysningsbekendtgørelsens § 16:

 

2016

2017

Haller, bortset fra ridehaller

257,37 kr.

262,52 kr.

Andre lokaler, inkl. ridehaller

128,65 kr.

131,22 kr.

 

Mellemkommunale betalinger på aftenskoleområdet

Satserne for mellemkommunale betalinger på aftenskoleområdet i henhold til folkeoplysningsbekendtgørelsens § 20 reguleres således:

 

2016

2017

Undervisning, studiekredse og fleksible tilrettelæggelsesformer

8,85 kr.

9,03 kr.

Deltagelse med handicap i relation til et konkret emne

61,45 kr.

62,68 kr.

 

Annonce




Annonce

Annonce