Indhold

Biblioteksområdet

Alle kommuner er i henhold til biblioteksloven forpligtet til at drive et folkebibliotek. Hovedformålet med folkebiblioteket er oplysning, demokrati, dannelse og læring.

KL ser biblioteksloven som en god ramme for løbende og fremadrettet udvikling af bibliotekstilbuddet til borgerne.

KL finder det vigtigt, at kommunalpolitikerne engagerer sig i drøftelsen af, hvordan folkebiblioteket arbejder med sin kerneopgave.

Annonce
Annonce

Annonce