Indhold

Biblioteksområdet

Alle kommuner er i henhold til biblioteksloven forpligtet til at drive et folkebibliotek.

Formålsparagraf

Formålsparagraffen på biblioteksområdet har ændret sig meget gennem tiden. Den seneste fra 2000 lægger vægt på fremme af oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, lydbøger, elektroniske informationsressourcer og film til rådighed. Det er stor forskel fra den første formålsparagraf i 1920 der lagde vægt på, at bibliotekernes opgave udelukkende var udbredelsen af kundskaber og almindelig oplysning.

KL ser biblioteksloven som en god ramme for løbende og fremadrettet udvikling af bibliotekstilbuddet til borgerne. Samtidig finder KL det vigtigt, at kommunalpolitikerne engagerer sig i drøftelsen af, hvordan folkebiblioteket arbejder med sin kerneopgave.

Det fysiske bibliotek

Folkebiblioteket består i dag af et fysisk og digitalt bibliotek. De bærende elementer ved det fysiske bibliotek består af lokale biblioteker, bogbusser, børnehavebiblioteker mm.

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek bidrager til udviklingen af bibliotekstilbuddet og effektiviseringer. Det digitale bibliotek indgik i fælleskommunale digitaliseringsstrategier for 2011 – 2015, ligesom at det indgår fremadrettet i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2016 - 2020.

Annonce
Annonce

Annonce