Indhold

Nyheder

 • 24.05.17

  Grundkursus i folkeoplysning

  KL inviterer til efteråret til grundkursus i folkeoplysning. Der afholdes to kurser i henholdsvis København og Kolding. Formålet med kurset er at give deltagerne et solidt kendskab til det folkeoplysende område.

 • 09.05.17

  Virker kommunernes indsatser på kultur- og fritidsområdet?

  Et nyt debatoplæg fra KL skal sætte scenen for en politisk debat om, hvilken forandring og udvikling, vi ønsker at skabe for de midler, vi investerer på kultur- og fritidsområdet i en kommunal virkelighed under hastig forandring.

 • 20.04.17

  Kom og hør om konsulentrollen i samskabelsesprojekter

  På KLK og FFUK’s døgnseminar om at være konsulent i en politisk styret organisation kan du bl.a. høre om konsulentens rolle, når kommunen går sammen med borgere, foreninger og virksomheder om at skabe velfærden.

 • 19.04.17

  Nye anbefalinger for styring af større kulturprojekter

  Udvalget om afholdelse af større kulturprojekter præsenterer onsdag en række nye anbefalinger for god ledelse af større kulturprojekter. Anbefalingerne tjener som et godt redskab, der kan inspirere stat, regioner og kommuner, lyder det fra KL.

Annonce
Annonce

Annonce