Indhold

Sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring

Ved familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle skal den herboende som hovedregel stille en økonomisk sikkerhed overfor kommunen.

Sikkerhedsstillelsen er beregnet til dækning af kommunens eventuelle fremtidige udgifter til ydelser til den udenlandske ægtefælle efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Det er alene ydelser efter én af disse to love, som skal tilbagebetales via sikkerhedsstillelsen.

Den økonomiske sikkerhed kan stilles enten i form af en anfordringsgaranti eller en deponeringskonto i et pengeinstitut, som kommunen gennem en pantsætningserklæring får pant i.

Den økonomiske sikkerhed er i udlændingeloven fastsat til 50.000 kr., (2012-niveau). Beløbet reguleres fra og med 1. januar 2013 én gang årligt for nye ansøgninger om familiesammenføring.

Kommunens opgaver ved sikkerhedsstillelse

Kommunerne har en række opgaver i forbindelse med sikkerhedsstillelser. Opgaverne vedrører:

  • Vejledning, administration og godkendelse af sikkerhedsstillelser.
  • Nedsættelse af sikkerhedsstillelser ad tre omgange ved beståede danskprøver
  • Transport af sikkerhedsstillelser hvis en udlænding flytter til en anden kommune
  • Forlængelse af sikkerhedsstillelser
  • Ophør af sikkerhedsstillelser
  • Inddrivelse af udbetalte ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden ophør

Brevkoncepter til sagsbehandlingen

Nedenstående retningslinjer beskriver i oversigtsform en række opgaver, som indgår i kommunernes arbejde med sikkerhedsstillelse.

Der er til hver enkelt delopgave udarbejdet tekster til brevkoncepter, som den enkelte kommune kan vælge at anvende i sagsbehandlingen. Brevkoncepterne er udarbejdet af specialist i familiesammenføring Nina Bay, Københavns Kommune.

Annonce
Annonce

Annonce