Indhold

Overgivelse fra asylcenter

Et fælles standardiseret skema skal fremover understøtte systematisk indsamling og overgivelse af information om den enkelte flygtning fra asyloperatør til kommune.

Behov for en styrket overgivelse fra asylcenter til kommune

Der har i forbindelse med to- og trepartsforhandlingerne været enighed om at styrke en tidlig og effektiv integrationsindsats. Derfor skal der i asylfasen ske en bedre og mere ensartet screening af flygtninges formelle og uformelle kompetencer, ligesom overgivelsen af præcis og tidssvarende information fra asylfasen til kommunen skal forbedres.

Fælles skema for alle operatører

Siden august 2016 har asyloperatørerne derfor benyttet et fælles standardiseret skema ifm. overgivelse af informationer om en flygtning ved overgang fra asyloperatør til kommune. En arbejdsgruppe under Udlændinge- og Integrationsministeriet har udarbejdet en vejledning til de kommunale medarbejdere, som gennemgår de forhold, kommunen skal være særligt opmærksom på ved modtagelse af overgivelsesskemaet fra asyloperatøren.

Hvordan foregår overgivelsen

En digital løsning af informationsudvekslingen er under udarbejdelse. Indtil den digitale løsning foreligger, fremsendes overgivelsesskemaet  som udgangspunkt fra asyloperatøren i pdf-udgave til kommunens sikre hovedpostkasse. Kommunen har herefter ansvar for, at de relevante oplysninger fra skemaet samt de medfølgende bilag tilgår de relevante dele af kommunen.

Se vejledninger til både kommune og asyloperatør nedenfor samt eksempel på overgivelsesskema:

Annonce
Annonce

Annonce