Indhold

Kommunale eksempler på god integration

KL har udarbejdet et inspirationskatalog om kommunale veje til god integration.

Inspirationskataloget følger den nyankomne flygtnings vej gennem det kommunale system. Inspirationskataloget formidler en lang række gode eksempler på integrationsindsatser over 9 temaer.

De 9 temaer er overgivelse fra asylcenter, modtagelse i kommunen, boligplacering, samarbejde med civilsamfund, veje til beskæftigelse og uddannelse, sundhedsfremmende tiltag og særlige indsatser for børn og unge, uledsagede mindreårige flygtningebørn samt udsatte familier.

Inspirationskataloget rummer 39 eksempler på gode kommunale integrationsindsatser, som kommuner og andre aktører, der arbejder med at integrere flygtninge i det danske samfund, kan lade sig inspirere af. Eksemplerne er hentet fra både store og små kommuner og er præsenteret i en form, som viser, at projekterne er under udvikling.

Blandt de mange eksempler kan nævnes

  • En god overgang mellem modtageklasse og folkeskole
  • Sprogligt og kulturelt boost på højskoleophold
  • Branchepakkerne spreder sig til mange kommuner
  • Rådgivning af nydanske iværksættere
  • Danskundervisning - onlinebaseret metode letter vejen til arbejdsmarkedet

Inspirationskatalog

Annonce
Annonce

Annonce