Indhold

IPA - Integration På Arbejdsmarkedet

Ledere og medarbejdere på integrationsområdet får nu gennem et nyt stort opkvalificeringsprogram en håndsrækning til en mere virksomhedsnær indsats.

KL og LG Insight er gået sammen om at tilbyde alle landets kommuner en øget kompetence i, hvordan integrationsindsatsen kan gøres mere virksomhedsnær og målrettet i forhold til jobmuligheder på det lokale og regionale arbejdsmarked. Sammen med Integrationsnet, Pluss og Mploy som underleverandører er målet, at mindst 500 ledere og medarbejdere på integrationsområdet samt deres interne og eksterne samarbejdspartnere deltager i opkvalificeringsprogrammet IPA – Integration På Arbejdsmarkedet.

Opfølgning på to- og trepartsaftalerne om integration

Flere flygtninge og familiesammenførte skal i job. Det var hovedbudskabet i to- og trepartsaftalerne om integration fra foråret 2016. Og kommunerne blev stillet overfor et krav om at styrke en tidlig, målrettet og kontinuerlig virksomhedsrettet integrationsindsats.

Spørgsmålet er, hvordan det gøres mest effektivt? Hvordan arbejde med en fremrykket kompetenceafklaring? Hvordan tilrettelægge det konkrete samarbejde med virksomhederne?  Hvordan sikre, at borgeren oplever progression i indsatsen? Og hvilke metoder, værktøjer og modeller for tværkommunalt samarbejde er værd at overveje?

Alle disse spørgsmål og mange flere bliver grundigt belyst af et stærkt hold af konsulenter og undervisere i IPA-programmet, hvor deltagerne får mulighed for at pakke deres egen kompetencekuffert.

Et fælles løft for ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere

IPA-programmet tilbydes til kommuner i 19 kursusforløb fra november 2017 til udgangen af 2018. Hvert kursusforløb er på 2 x 2 dage indenfor en 6 ugers periode.  De 2 første dage (modul 1) afholdes i COK's lokaler og de 2 sidste dage (modul 2) afholdes i en af de deltagende kommuners egne lokaler (dette aftales på modul 1).

Hvert kursusforløb tager afsæt i konkrete analyser af kommunens indsats og mellem de to kursusmoduler er indlagt et øvelsesmodul. De første forløb løber af stablen i november 2017 i region Hovedstaden, Nordjylland og Syddanmark.

IPA anbefaler, at kommuner tilmelder hele teams til et kursusforløb med deltagelse af ledere, så der sikres et fælles kompetenceløft og forankring af viden i driften efterfølgende. IPA anbefaler også, at kommunerne tilbyder centrale samarbejdspartnere at deltage. Det har været muligt at tilbyde IPA til en meget lav pris, da IPA er delvist finansieret af midler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Undervisningen

Der vil i undervisningen bl.a. blive arbejdet med:

  • Faktuelle nøgletal, business cases og afdækning af kommunens integrationsindsats
  • Konkret viden og analyser af udviklingen på det lokale og regionale arbejdsmarked
  • Branchekendskab og viden om kompetencekrav på arbejdsmarkedet fordelt på centrale brancher med mange (ikke-faglærte) jobåbninger
  • Modeller for at arbejde effektivt med jobmatch, motivation, opkvalificering og afklaringsforløb
  • Tværkommunale samarbejder omkring virksomhedssamarbejde, partnerskabsaftaler, rekrutteringsaftaler
  • Udvalgte beskæftigelsesfaglige metoder, herunder job- og ressourcefokus, trinvis indtræden med småjob, kvalificering af IGU-aftaler og systematisk progression i brancherettede forløb.

Praktisk

  • Deltagergebyr for hele forløbet: 2.500 kr. ekskl. moms for kommunalt ansatte og 5.000 kr. ekskl. moms for private aktører.
  • Oversigt over planlagte forløb finder du på COK's hjemmeside her, hvor du også kan tilmelde dig.
  • De 2 første dage (modul 1) afholdes i COK's lokaler og de 2 sidste dage (modul 2) afholdes i en af de deltagende kommuners egne lokaler (dette aftales på modul 1).
  • Du er også velkommen til at kontakte projektleder Dorthe Lehm Jensen i KL på dlj@kl.dk eller på 3370 3543.

 

Annonce
Annonce

Annonce