Indhold

En enkel, effektiv og sammenhængende erhvervsindsats

Et sundt erhvervsliv skaber arbejdspladser og vækst, som kommer alle borgere til gavn. Erhvervsudvikling er derfor højt prioriteret i kommunerne. Men erhvervsfremmesystemet er komplekst og bør forenkles med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Samtidig skal fremtidens erhvervsindsats skabe gode rammer for vækst og arbejdspladser i hele landet.

Erhvervsfremmesystemet er komplekst. Der er mange aktører og overlappende tilbud. Det gør det svært for virksomhederne at finde de tilbud, der bedst passer til deres behov. Det betyder, at de offentlige erhvervsfremmemidler ikke bruges optimalt.

 KL mener derfor, at erhvervsindsatsen skal forenkles med udgangspunkt i 8 principper, der vil skabe et erhvervsfremmesystem med højere kvalitet for færre penge:

  1. Erhvervsindsatsen skal skabe gode rammer for vækst og arbejdspladser i hele landet.
  2. Tilbuddene i erhvervsfremmesystemet skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov – der bør derfor være en stærk erhvervsindflydelse i styrende organer.
  3. Det skal være lettere for virksomhederne at finde de rette tilbud, og der skal værre færre operatører og tilbud.
  4. Erhvervsindsatsen skal hænge sammen på tværs af niveauer, og der skal være en klar arbejdsdeling mellem aktørerne.
  5. Indsatsen skal forankres hos de aktører, der har en afgørende betydning for virksomhedernes hverdag og rammevilkår – dvs. staten og kommunerne.
  6. Effekterne af erhvervsindsatsen skal kunne dokumenteres (KL har udviklet en landsdækkende model for effektvurdering af den lokale erhvervsindsats).
  7. Sammenhæng i erhvervsfremmesystemet sikres via no wrong door-princippet.
  8. Koordinering på tværs af erhverv, beskæftigelse og uddannelse skal varetages af de udførende aktører (stat og kommuner).

Annonce
Annonce

Annonce