Indhold

Videndeling og Netværk

På denne side finder du adgang til tre forskellige fora, hvori du kan få sparring og hjælp til aktuelle udfordringer med velfærdsteknologi.


Velfærdsteknologiske Netværksmøder

For at understøtte, at kommunerne i fælleskommunalt regi samler og spreder viden om implementering og drift af velfærdsteknologi, er der i forlængelse af det fælleskommunale program blevet etableret fem kommunale netværk. Der afholdes årligt to møder i hvert netværk, hvor udfordringer, aktiviteter og relevante emner drøftes. Møderne har det overordnede formål, at kommunerne skal blive bedre til at bruge hinandens erfaringer, da mange ofte oplever de sammen problemstillinger og udfordringer ved implementering og drift af velfærdsteknologi.

Næste datoer for netværksmøder:

3. maj på Uddannelsescenter Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia.

16. maj i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

18. maj på Hobro Alderdomshjem, Fayesgade 14, 9500 Hobro.

Alle tre møder er fra kl. 10.00 til 15.15. Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til Alexander Jackson Møller på aljm@kl.dk og skrive, hvilke(t) af møderne du gerne vil deltage på.

Dialogportalen

Sidder du med en konkret problemstilling eller overvejelse, som du ønsker at få sparring på fra andre kommuner eller fra KL, så kan du skrive et indlæg i Dialogportalens netværk om velfærdsteknologi. Netværksgruppen er for alle kommunalt ansatte, der arbejder med velfærdsteknologi. KL-medarbejdere følger gruppens debatter og kan byde ind med relevant viden fra KL. Som medlem af gruppen vil du ligeledes blive orienteret, når andre medlemmer skriver et indlæg.


Det Velfærdsteknologiske Landkort

Står du og mangler et systematisk overblik over, hvilke teknologier der arbejdes med i de 98 kommuner, så kan du benytte det velfærdsteknologiske landkort. På kortet kan du bl.a. søge på en specifik teknologi og få information om, hvilke kommuner der har erfaringer med teknologien, i hvilket omfang, med hvilke målgrupper og desuden få kontaktoplysninger på den medarbejder, som sidder med ansvaret for projeket.

 

Annonce
Annonce

Annonce