Indhold

Forflytningsteknologi - fra 2 til 1

Værktøjer og vejledninger

Neden for finder du værktøjer og vejledninger til implementering af forflytningsteknologi - fra 2 til 1. Redskaberne omfatter:

  • Gevinsttræ og business case skabelone med tilhørende vejledning
  • Potentialefiltre og personas til screening af borgere i målgruppen
  • Redskaber til forandringsledelse i organisationer
  • Praktiske opmærksomhedspunkter ved teknologien

Annonce
Annonce

Annonce